Checklist

 

Checklist voor de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren

Voorafgaand aan de afspraak
 • Maak tijdig een afspraak, uiteraard bij u thuis (let op: uiterste datum van indienen van 1 april)
 • Indien u vragen te binnen schieten, noteer ze, zodat ze tijdens de afspraak beantwoord kunnen worden
 • U levert uiterlijk 5 werkdagen voor de afspraak de aangiften van de afgelopen twee jaar in (deze ontvangt u tijdens de afspraak retour)
 • Custom Administraties levert zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 dagen voor de afspraak, een lijst op waarop staat welke stukken u bij de hand dient te houden tijdens de afspraak
Tijdens de afspraak
 • U tekent een opdrachtbevestiging en machtiging, indien wenselijk, worden deze stukken u voorafgaand aan de afspraak toegezonden
 • De opgevraagde stukken liggen klaar
 • De aangifte(n) wordt/worden tijdens de afspraak ingevuld en u weet, onder voorbehoud van check, na afloop van de afspraak waar u aan toe bent
 • Standaard wordt er een uur uitgetrokken voor de afspraak, houdt er rekening mee dat er een volgende afspraak na uw afspraak ingepland kan staan
Na de afspraak
 • De aangifte(n) worden na de afspraak nogmaals doorgenomen door Custom Administraties, indien er afwijkingen zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld
 • De aangifte(n) wordt/worden door Custom Administraties tijdig ingediend
 • U ontvangt per mail of per post de aangifte(n), eventuele hoogtes van te ontvangen cq te betalen toeslagen en/of budgetten en de factuur
 • Custom Administraties ontvangt, indien u daar toestemming voor geeft, automatisch kopieën van de aangifte(n) en controleert of deze overeenkomen met de aangiften. Hiervan wordt u schriftelijk van op de hoogte gebracht.
Naderhand

Mocht er later iets onduidelijk zijn, neem contact met ons op! Uw brandende vraag kan met een kort antwoord opgelost zijn!