Custom Administraties

Custom Administraties
"De Cijfertijger van Steenwijkerland"

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina
te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden
voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en
nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Custom Administraties aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze
webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Custom Administraties of bij derden welke met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Custom Administraties
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming door Custom Administraties